acquisire


acquisire
v. 1) marr (një pronësi, një të drejtë). 2) fig. përvetësoj, fitoj (njohuri).

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.